Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde informatie actueel blijft.

Alle informatie op deze site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, video- en/of geluidsfragmenten, te downloaden bestanden, enz.), is eigendom van IRM360 B.V., tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

IRM360 B.V. en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor schade die direct of indirect is ontstaan door het bezit of het gebruik van informatie, verkregen via deze website. Niets van de op deze site aanwezige of van deze site te downloaden informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IRM360 B.V.