Bescherm uw organisatie tegen uitval en calamiteiten!

Verhoog de weerbaarheid van uw organisatie.

 IRM360 - BCMS

Business Continuity Management System

Vraag een (online) demo aan

Tijd- en kostenbesparend, geen spreadsheets nodig, intuïtief en gebruiksvriendelijk.

Afgestemd op ISO 22301 en volledig integreerbaar met het ISMS en ISO 27001.

Inzicht in uw kritisch systemen, business Continuity plannen en tests.


Door verstoringen als Ransomware, hackaanvallen, uitval van nutsvoorzieningen of natuurrampen, zijn organisaties zich meer en meer bewust van het feit dat men zich moet voorbereiden op verstoringen.

De Cyberweerbaarheid, oftewel het vermogen om dergelijke verstoringen te kunnen weerstaan, is een cruciaal element om als organisatie te kunnen overleven en een betrouwbare partner te zijn voor uw klanten of partners en om de concurrentie voor te blijven.

Het IRM360 managementsysteem BCMS identificeert de bedrijfskritische processen en systemen van je organisatie, helpt bij het ontwikkelen van bedrijfscontinuïteits- en noodherstelplannen om je organisatie te beschermen tegen verstoringen en helpt je organisatie snel te reageren in geval van een ramp.


 

Business Continuity Management System (BCMS)


Met het geïntegreerde BCMS kunt u eenvoudig Business Continuity Assessments uitvoeren, continuïteitsplannen registreren en testen. 

Vanuit het dashboard heeft u direct inzicht in de mate van compliance aan bijvoorbeeld de ISO 22301 norm. De integratie met het ISMS en BIA assessments voorkomen dubbel werk. 

Uiteraard zijn de IRM360 integrale functionaliteiten zoals interne- en externe audits, risicoregister, een verklaring van toepasselijkheid en directiebeoordeling ook voor het BCMS beschikbaar. Zijn de managementsysteem maatregelen al op orde vanuit het ISO 27001 managementsysteem (ISMS), dan hoeft u deze niet nog eens opnieuw op te zetten, te controleren of hierop een audit uit te voeren. U hoeft zich dan alleen op de ISO 22301 Annex A te richten.

Het BCMS is onderdeel van de IRM360 Pro licentie.
BCMS-2023.png
RiskManagement-2023.png

Beheer risico's op één plek


Middels het risicodashboard en risicoregister heeft u inzicht in uw organisatie-, proces- of middelrisico's en de status van analyses en behandelingen.

Maatregelen zijn eenvoudig via een risicobehandeling te selecteren of door gebruik te maken van selectie-attributen. Het systeem is standaard gevuld met een rijke database aan dreigingen.

Het risicomanagementsysteem is onderdeel van de IRM360 Standaard, Advanced en Pro licentie.

Continue verbetering en inzicht in taken


Centraal in onze managementsystemen is een aanpak van continue verbetering op basis van risicomanagement, beleid, maatregelen, monitoring en audits om afwijkingen te constateren, de effectiviteit te toetsen, te evalueren en te corrigeren.

Gebruikers zien in één oogopslag alle uit te voeren
Plan-Do-Check-Act taken en ontvangen hiervan e-mail notificaties.
BCMS-E-learning-Laptop-Woman.jpg
internalauditslaptop-2023.png

Verlaag de audit druk en kosten


Auditprogramma's zijn snel op te zetten, in te plannen, of wederkerend te maken. Verbeteracties zijn eenvoudig toe te wijzen en het hergebruiken van bewijslast maakt de uitvoering gemakkelijk. 

Vanuit het Interne Audit dashboard is de interne audit planning visueel te maken, inclusief wederkerende audits door de jaren heen. Vanuit het dashboard heeft u inzicht in alle openstaande- en verlopen taken en u kunt deze vanuit hier beheersen.

Het auditmanagementsysteem is onderdeel van de IRM360 Standaard, Advanced en Pro licentie.

Geïntegreerde E-Learning voor risicobewustwording


Risicobewustwording voor Privacy en Informatiebeveiliging is eenvoudig en integraal via het geïntegreerde E-Learning managementsysteem te regelen. Het maakt een integrale aanpak mogelijk, zodat uw medewerkers niet de zwakste schakel zijn maar een sterke schakel. Resultaten zijn eenvoudig te integreren in bijvoorbeeld de directiebeoordeling.

Het E-Learning managementsysteem is onderdeel van de IRM360 Standaard, Advanced en Pro licentie.

 

E-LearningPack Fysiek.png
Laptop-working-BCMS.jpg

 

Speciaal voor organisaties die zich richten op ISO 27001 voor informatieveiligheid, hebben we specifieke bewustwordingsprogramma's ontwikkeld die zijn afgestemd op de aspecten van Fysiek, Menselijk, Organisatorisch, en Technisch, evenals Privacy. Dit stelt u in staat om goed aan te sluiten bij de eisen van Bijlage A van ISO 27001 die van toepassing zijn vanaf 2022.

Lees meer over ons geïntegreerde E-Learning-managementsysteem.
IRM-Plan-Do-Check-Act-123-stappenplan.jpg

Eenvoudige implementatie & voldoen aan normen


Voor de invoering van het IRM360 managementsysteem is een helder stappenplan beschikbaar zodat u snel en zelfstandig aan de slag kunt.

Om de invoering van diverse normen en frameworks te ondersteunen zijn er diverse Quick Start Guides en checklists beschikbaar om u te ondersteunen in de voorbereiding van uw externe audits. 

IRM360 - abonnementen

De CyberManager Suite bevat afhankelijk van uw abonnement het ISMS, PIMS, CSMS en/of BCMS managementsysteem


Abonnementsvormen & prijzen