Verhoog uw cyberweerbaarheid, privacy en continuïteit en vereenvoudig certificeringen

Meer vertrouwen tegen lagere kosten

 CyberManager

CSMS - ISMS - PIMS - BCMS

Tijd en kostenbesparend, geen spreadsheets nodig, intuïtief en gebruiksvriendelijk. Passend bij elke organisatie.

Beheers afhankelijk van het abonnement de ISO 27001, NEN7510, BIO, AVG, CSIR, IEC 62443, ISO 22301 etc.

Geïntegreerde managementsystemen voor Cyber Security, Informatiebeveiliging, Privacy & Business Continuity.

Information Security Management System (ISMS)


Het CyberManager managementsysteem geeft u volledig inzicht en besturing van een ISMS volgens de ISO 27001, NEN 7510, of bijvoorbeeld BIO normering en sluit aan op de certificeringsvereisten. Omdat het systeem al gevuld is met de belangrijkste zaken zoals maatregeltemplates, normenkaders, etc.  kunt u direct aan de slag. Medewerkers zien direct hun taken met heldere deadlines en omschrijvingen en u kunt ze gericht en veelal wederkerend toekennen waardoor u tijd en kosten bespaart. Iedereen, van information Security Officer, Audit manager, of taakgebruiker, weet wat hij of zij moet doen!

 • Inzicht in risico’s
 • Status en besturing van ISMS taken op basis van Plan-Do-Check-Act en e-mail notificatie
 • Interactieve Verklaring Van Toepasselijkheid en Directiebeoordeling
 • Externe en Interne audits (incl. planning)
 • Register voor verbeteringen en afwijkingen
 • Doelstellingen en KPI's
 • Gevuld met o.a. MAPGOOD dreigingen set en gekoppeld aan maatregelen
 • Voorzien van o.a. BBMcare informatie voor de zorg o.b.v. informatieobjecten
 • Voor gemeenten beschikbaar met BIO, BBN, BIO-MAPGOOD dreigingen relaties, referentiecomponenten inclusief geïntegreerde ENSIA export tool

Privacy Information Management System (PIMS)


Middels het met het ISMS geïntegreerde PIMS kunt u vanuit de CyberManager uw AVG/GDPR vereisten beheersen. 

Vanuit het Dashboard heeft u direct inzicht in de mate van compliance aan bijvoorbeeld de AVG of normen zoals de ISO 27701.

 • Verwerkingsregister & workflow
 • Verwerkers & verwerkersovereenkomsten
 • (Pré)Dpia's
 • Datalek management
 • Risicobeheer
 • Normenkaders ISO 27701, AVG-VNG, Norea PCF etc.
Het PIMS is onderdeel van de CyberManager Standaard, Advanced en Pro licentie.

Cyber Security Management System (CSMS)


Vanuit het CSMS kunt u uw organisatie nog beter beschermen tegen cybercriminaliteit en kunt u uw systemen testen op kwetsbaarheden.

 • Sluit aan op de cyber security concepten Identify, Protect, Detect, Respond en Recover
 • Eenvoudig maatregelen selectie o.b.v attributen zoals Anti-Ransomware en koppelen aan middelen, processen of afdelingen.
 • Geïntegreerde kwetsbaarheden analyse incl. toewijzen verbeteractie en bijhouden in een verbeterregister.
 • Volledig geïntegreerd met het Incident-, Datalek-, Risk- en Auditmanagementsysteem van het CyberManager ISMS.
 • Beschikbare frameworks en geïntegreerde maatregel selectie attributen vanuit IEC-62443, CIS controls, CSIR en het NIST CSF
  Het CSMS is onderdeel van de CyberManager Advanced en Pro licentie.

Business Continuity Management System (BCMS)


Met het geïntegreerde BCMS kunt u van middelen op basis van classificatie of vanuit een Business Impact Assessment diverse Business Continuity Assessments uitvoeren, de continuity plannen registreren en continucity testen. 

Vanuit het Dashboard heeft u direct inzicht in de mate van compliance aan bijvoorbeeld de ISO 22301 norm. De integratie met het ISMS en BIA assessments voorkomen dubbel werk. 

Uiteraard zijn de interne- en externe audits, risicoregister en een verklaring van toepasselijkheid en directiebeoordeling ook voor het BCMS beschikbaar.

Het BCMS is onderdeel van de CyberManager Pro licentie.

Sluit uw digitale deuren, scan uw online systemen op kwetsbaarheden


Hackers en cybercriminelen worden steeds handiger in het binnendringen van systemen en het stelen of doorspelen van informatie. Het is dus uiterst belangrijk de online systemen periodiek op mogelijke kwetsbaarheden te controleren, zodat u weet of en waar u risico's loopt en gerichte maatregelen kunt treffen. 

De oplossing biedt geautomatiseerde, periodieke scans voor websites, bedrijfsnetwerk of andere systemen die direct op internet zijn aangesloten waardoor u een integrale oplossing  creëert. 

 • Instelbaar per IP-adres of URL qua type en frequentie.
 • Controle op meer dan 120.000 bekende kwetsbaarheden, waaronder de OWASP top-10.
 • Dagelijkse update van de scanners.
Onze Scan functionaliteit is onderdeel van de CyberManager Advanced en Pro licentie.

Beheer risico's op één plek


Middels het risicodashboard en risicoregister heeft u inzicht in uw organisatie-, proces- of middelrisico's en de status van analyses en behandelingen.

Maatregelen zijn eenvoudig via een risciobehandeling te selecteren of door gebruik maken van selectie-attributen. Het systeem is standaard gevuld met een rijke database aan dreigingen.

Het risicomanagementsysteem is onderdeel van de CyberManager Standaard, Advanced en Pro licentie.

Continue verbetering en inzicht in taken


Centraal in onze managementsystemen is een aanpak van continue verbetering op basis van risicomanagement, beleid, maatregelen, monitoring en audits om afwijkingen te constateren, de effectiviteit te toetsen, te evalueren en te corrigeren.

Gebruikers zien in één oogopslag alle uit te voeren
Plan-Do-Check-Act taken en ontvangen hiervan e-mail notificaties.

Verlaag de audit druk en kosten


Auditprogramma's zijn snel op te zetten, in te plannen, of wederkerend te maken. Verbeteracties zijn eenvoudig toe te wijzen en het hergebruiken van bewijslast maakt de uitvoering gemakkelijk. 

Vanuit het Interne Audit dashboard is de interne audit planning visueel te maken, inclusief wederkerende audits door de jaren heen. Vanuit het dashboard heeft u inzicht in alle openstaande- en verlopen taken en u kunt deze vanuit hier beheersen.

Het auditmanagementsysteem is onderdeel van de CyberManager Standaard, Advanced en Pro licentie.

Geïntegreerde E-Learning voor risicobewustwording


Risicobewustwording voor Privacy en Informatiebeveiliging is eenvoudig en integraal via het geïntegreerde E-Learning managementsysteem te regelen. Het maakt een integrale aanpak mogelijk, zodat uw medewerkers niet de zwakste schakel zijn maar een sterke schakel. Resultaten zijn eenvoudig te integreren in bijvoorbeeld de directiebeoordeling.

Het E-Learning managementsysteem is onderdeel van de CyberManager Standaard, Advanced en Pro licentie.

Speciaal voor organisaties die zich richten op ISO 27001, NEN 7510 of bijvoorbeeld de BIO normen voor informatiebeveiliging, hebben wij specifieke bewustzijn programma's ontwikkeld die afgestemd zijn op de aspecten Fysiek, Mens, Organisatie en Techniek alsmede Privacy. Hiermee sluit u goed aan op de Annex A vereisten uit de ISO 27001 die vanaf 2022 van toepassing zijn.

Lees hier meer over ons geïntegreerd E-Learning managementsysteem

 

Eenvoudige implementatie & voldoen aan normen


Voor de invoering van de CyberManager is een helder stappenplan beschikbaar zodat u snel en zelfstandig aan de slag kunt.

Om de invoering van diverse normen en frameworks te ondersteunen zijn er diverse Quick Start guides beschikbaar en checklists om u te ondersteunen in de voorbereiding van uw externe audits. 

Templates en normen voor MKB, ICT, zorg, overheid, corporaties, onderwijs, accountants etc.

 

Ondersteunde normen en frameworks:

 • Informatiebeveiliging: ISO 27001, ISO 27002:2022, ISO 27017, ISO 27018, ISAE 3402, SOC 2
 • Privacy: ISO 27701 (Privacy management), AVG-CIP Privacy Baseline, AVG/GDPR, AVG-NOREA, Norea Privacy Control Framework
 • Cyber Security: CIS Controls, NIST CSF, IEC 62443, CSIR
 • Business Continuity: ISO 22301 (Business Continuity)
 • Kwaliteit, milieu en veiligheid: ISO 9001, ISO 14001, VCA
 • Overheid: woningcorporaties: BIO, Suwinet, Digid, AVG-VNG, ENSIA, BIC,WPG
 • Zorg: NEN7510, NEN7512, NEN7513, NTA-7516, BBMcare
 • Accountancy en financiële dienstverlening; AFM principes voor informatiebeveiliging, DNB verantwoordingskader informatiebeveiliging
 • Onderwijs: IBHO, saMBO ICT

Voor het gemak zijn daar waar mogelijk de meeste koppelingen al voor u gelegd tussen normcontrols uit de normen en frameworks met de beheersmaatregelensets.

CyberManager abonnementen


Abonnementsvormen
Licentieprijzen