Verhoog uw cyberweerbaarheid privacy en continuïteit en vereenvoudig uw certificeringen

 CyberManager

CSMS - ISMS - PIMS - BCMS

Tijd en kostenbesparend, intuïtief en gebruiksvriendelijk. Abonnementen passend bij uw doelstellingen en organisatie.

Beheers afhankelijk van het abonnement de ISO 27001, NEN7510, BIO, AVG, CSIR, IEC 62443, ISO 22301 etc.

Geïntegreerde managementsystemen voor Cyber Security, Informatiebeveiliging, Privacy en Business Continuity.

Met één klik inzicht in uw beheersing

Centraal in de CyberManager zijn afhankelijk van uw abonnement de Managementsysteem dashboards voor Cyber Security (CSMS), Information Security Management System (ISMS) en het Privacy Information Management System (PIMS).

 

ISMS

PIMS

CSMS

Beheers risico's op één plek

Risico's kunnen vanuit het Risicoregister op managementsysteem of op centraal niveau geanalyseerd en behandeld worden met een maatregelenadvies als resultaat. Het systeem is gevuld met een rijke database aan dreigingen.

Helder inzicht in taken

Management- en taakgebruikers zien in één oogopslag alle uit te voeren taken zoals assessments, audits of bijv. een E-Learning. Via e-mail krijgen zij notificatie van nieuwe of verlopen taken.

Verlaag de audit druk en kosten

Auditprogramma's zijn snel op te zetten, in te plannen  of wederkerend te maken inclusief planning dashboard. Verbeteractie zijn eenvoudig toe te wijzen en het kunnen hergebruiken van bewijslast maakt de uitvoering erg makkelijk. 

Geïntegreerde E-Learning voor risicobewustwording

Risicobewustwording voor Privacy en Informatiebeveiliging is eenvoudig en integraal via het geïntegreerde E-Learning managementsysteem te regelen. De resultaten zijn eenvoudig te integreren in bijvoorbeeld de directiebeoordeling.

Templates en normen voor MKB, ICT, zorg, overheid, corporaties, onderwijs, accountants etc.

 

Ondersteunde normen en frameworks:

  • Informatiebeveiliging: ISO 27001, ISO 27002, ISO 27017, ISO 27018, ISAE 3402, SOC 2
  • Privacy: ISO 27701 (Privacy management), AVG-CIP Privacy Baseline, AVG/GDPR ,AVG-NOREA, Norea Privacy Control Framework
  • Cyber Security: NIST CSF, IEC 62443, CSIR
  • Business Continuity: ISO 22301 (Business continuity)
  • Kwaliteit, milieu en veiligheid: ISO 9001, ISO 14001, VCA
  • Overheid: woningcorporaties: BIO, Suwinet, Digid, AVG-VNG, ENSIA, BIC,WPG
  • Zorg: NEN7510, NEN7512, NEN7513, NTA-7516, BBMcare
  • Accountancy en financiële dienstverlening; AFM principes voor informatiebeveiliging, DNB verantwoordingskader informatiebeveiliging
  • Onderwijs: IBHO, saMBO ICT

Voor het gemak zijn daar waar mogelijk de meeste koppelingen al voor u gelegd tussen de normcontrols uit de normen en frameworks met de beheersmaatregelensets.

CyberManager abonnementen


   
Abonnementsvormen
 
Licentieprijzen
   

 

Verhoog uw risicobeheersing en versnel uw ISO implementaties en certificering!

Neem contact met ons op