Voorkom (CEO) fraude

 IRM360 - FRMS

Implementeer en controleer eenvoudig uw financial controls in uw organisatie

Vraag een (online) demo aan

Verhoog de grip op financiële processen.

Vergroot het Risicobewustzijn.

Koppel en toets eenvoudig de beheersmaatregelen.

Het belang van financieel risicomanagement

CEO Fraude, phishing, ransomware, een groeiend probleem.


Steeds vaker worden bedrijven getroffen door CEO Fraude, ook wel whaling genoemd. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat veel medewerkers van de financiële administratie te maken hebben met dergelijke aanvallen en in 75% van de gevallen had dit business impact. Niet alle gevallen zijn bekend om de reputatieschade te beperken. Meestal waren er grote sommen geld buit gemaakt, was er verlies van financiële gegevens, verlies van klanten door de opgelopen reputatieschade of werden betrokken medewerkers ontslagen.

Cybercriminelen zijn continu op zoek naar manieren om misbruik te maken van technische of menselijke kwetsbaarheden. Alle moderne middelen worden ingezet, van phishing mail, social engineering, zich voor te doen als CEO, nep websites, hacking, etc. om de slag te slaan.


 

"CEO Fraude? Dat overkomt mij niet!"


De werkwijze is vaak hetzelfde. Via een "vertrouwelijk" e-mail wordt aan de financiële administratie met spoed gevraagd een grote som geld over te maken naar een relatie. De opgegeven bankrekening is echter die van een cybercrimineel.

De mail is zo opgezet dat het lijkt of deze afkomstig is van de CEO. Vaak was de crimineel al een tijdje aanwezig om de communicatie te leren, na te bootsen en te wachten tot het juiste moment. Veelal was er net een nieuwe CEO aangetreden, betreft het een bijzondere of spoed transactie of nieuwe relatie en is vertrouwelijkheid verreist.

2022controler.jpg
RiskManagement-2023.png

Het FRMS maakt uw beheersing aantoonbaar


Met het FRMS kunt u eenvoudig de juiste beheersmaatregelen nemen en uitzetten in de organisatie op basis van een Plan-Do-Check-Act aanpak. Dat kan via risicoanalyses of een "basis" maatregelen aanpak, per proces of op afdelingsniveau.

In één oogopslag ziet u vanuit het FRMS managementsysteem de implementatie status en effectiviteit van deze beheersmaatregelen per proces of afdeling en is ook het risicobewustzijn van de betrokken medewerkers inzichtelijk.

Het FRMS ondersteunt eigen control frameworks of het (ITGC) framework van de accountant.

Aanvallen als CEO fraude vragen om een integrale aanpak


Het FRMS heeft een geïntegreerd bewustwordingsprogramma afgestemd op risico's zoals whaling, phishing en ransomware en preventieve maatregelen.

Voorkomen is immers beter dan genezen, zodat u niet met een simpel klikje de deur wagenwijd openzet!

FRMS-2023.png

Standalone of geïntegreerd


Het FRMS is als los systeem verkrijgbaar of te integreren in de CyberManager licenties (Advanced of Pro) van waaruit u de IT,- cyber-, privacy- en/of continuïteitsrisico's beheerst en voldoet aan interne richtlijnen of de ITGC's..

Onnodig dubbel werk wordt hiermee voorkomen en een integrale aanpak verlaagt de kans en de gevolgen van risico’s.