Sluit uw digitale deuren! Verhoog de

CyberWeerbaarheid van uw medewerkers.

Verlaag het risico op phishing, virussen, hackers en ransomware.

   

Bewustzijn integraal vanuit het PDCA CyberManager systeem

Hoger risicobewustzijn van uw medewerkers

Toetsresultaten zichtbaar in uw ISMS en directiebeoordeling

Risicobewustwording als onderdeel van uw bedrijfsvoering


 

Integrale E-Learnings voor uw Information Security Management System

De CyberMager licentie is standaard voorzien van een geïntegreerd E-Learning Management Systeem en toets die u kunt gebruiken om het risicobewustzijnsniveau van de medewerkers te meten.

Beschikbaar voor alle CyberManager managementsystemen en type licenties.

De volgende packs zijn beschikbaar:

ISMS pack met de modules: Mens, Techniek, Organisatie & Fysiek

Privacy pack met de modules Privacy algemeen en AVG/GDPR

Beheer al uw Bewustzijn programma's op één plek:


  • Eenvoudig gebruikersbeheer op groepsniveau, functie/rol of zelfs op basis van ADFS/AzureAD Security groepen.
  • Aanmaken van eigen E-Learnings, vragenlijsten en videomateriaal toevoegen.
  • Direct inzicht in voortgang en resultaten.
  • Beschikbaar in meerdere talen.

Gedragsverandering, kennis en toetsing in één


Bewustwording van informatiebeveiligingsrisico's zoals phishing, ransomware, privacy etc. staan natuurlijk centraal. Met de opgedane kennis staat voor ons "Meten is Weten" centraal.

Doordat onze E-Learnings integraal onderdeel uitmaken van een Plan-Do-Check-Act managementsysteem bent u in staat continue verbetering te realiseren.

Risicobewustzijn aantoonbaar voor de ISO 27001 of NEN 7510 audit


Centraal in de IRM360 managementsystemen is de interactieve directiebeoordeling rapportage. Hierin heeft u de mogelijkheid om de uitslagen van E-Learnings direct op te nemen en de meetresultaten te gebruiken voor de externe certificeringsaudits voor bijvoorbeeld ISO 27001, NEN7510 etc.

Speciaal voor organisaties die zich richten op ISO 27001, NEN7510, of bijvoorbeeld de BIO normen voor informatiebeveiliging hebben wij specifieke programma's afgestemd op de aspecten Fysiek, Mens, Organisatie en Techniek alsmede Privacy. Hiermee sluit u goed aan op de Annex A vereisten uit de ISO 27001 die vanaf 2022 van toepassing zijn.

E-Learnings afgestemd op de CyberManager licentie


Ons unieke aanbod is dat het aantal gebruikers niet bepalend is voor de prijs van onze optionele E-Learning packages, maar van de CyberManager licentie. Heeft u bijvoorbeeld een CyberManager Small licentie, dan hebben 5 management gebruikers toegang en een onbeperkt aantal taakgebruikers.

Onze E-Learning packs sluiten aan op dit licentie model. Klik hieronder voor de prijzen.


     
Prijzen