Verhoog de CyberWeerbaarheid

van uw medewerkers.

 RAMS - Risk Awareness Management System

Verlaag het risico op phishing, virussen, hackers en ransomware


Bewustzijn integraal geregeld vanuit een PDCA aanpak

Verhoogt het risicobewustzijn van uw medewerkers

Toetsresultaten voor ISO 27001 compliance in de  directiebeoordeling

Risicobewustwording als onderdeel van uw bedrijfsvoering en integraal opgenomen in uw managementssystemen


Standaarden als ISO 27001 maar ook privacy wetgeving zoals de AVG/GDPR vereisen structureel aantoonbaarheid van risicobewustwording. Uit diverse internationale onderzoeken is gebleken dat de meeste datalekken ontstaan via Phishing aanvallen, maar liefst 93%. Het is dus cruciaal voor een goede beveiliging hier aandacht aan te besteden en van uw medewerkers de sterkste schakel van de beveiliging te maken. Met het IRM360 Risico Awareness Management System (RAMS) kunt u risicobewustwording volledig integreren in de IRM360 Managementsystemen zoals het ISMS managementsysteem voor informatiebeveiliging of bijvoorbeeld het PIMS managementsysteem voor privacy. 

 

Klik op de video hierboven voor een preview

De taal is afgestemd op uw licentie. Vanaf de Advanced en Pro licentie kunt u kiezen uit maar liefst 18 talen!

Gedragsverandering, kennis en toetsing in één op basis van Plan-Do-Check-Act


Vanuit het RAMS managementmenu zijn risicobewustwordingsprogramma's eenvoudig op te zetten en uit te zetten naar uw gebruikers (Plan). Gebruikers hebben via het taken portaal (DO) toegang tot de E-Learning programma's en toetsen en worden hiervan op de hoogte gesteld via E-Mail notificatie. Voortgang en resultaten (Check) zijn via diverse dashboards, zoals ook het ISMS bij te houden. Rapportages alsmede verbeteracties kunnen volledig geïntegreerd worden in de directiebeoordeling van ISO 27001 of bijvoorbeeld NEN7510 en bent u in staat continue verbetering te realiseren (Act). 

ISO 27001:2022 ready!


Speciaal voor organisaties die zich richten op ISO 27001, NEN 7510 of bijvoorbeeld de BIO 2.0 normen voor informatiebeveiliging, hebben wij specifieke bewustzijn programma's ontwikkeld die afgestemd zijn op de aspecten Fysiek, Mens, Organisatie en Techniek alsmede Privacy. Hiermee sluit u goed aan op de Annex A vereisten uit de ISO 27001 die vanaf 2022 van toepassing zijn.

Continu verbeteren in inzicht in aantoonbare risicobewustzijn

voor de ISO 27001 of NEN 7510 audit


Centraal in de IRM360 managementsystemen is de interactieve directiebeoordeling rapportage. Hierin heeft u de mogelijkheid om de uitslagen van E-Learnings direct op te nemen en de meetresultaten te gebruiken voor de externe certificeringsaudits voor bijvoorbeeld ISO 27001, NEN7510 etc.

Speciaal voor organisaties die zich richten op ISO 27001, NEN7510, of bijvoorbeeld de BIO normen voor informatiebeveiliging hebben wij specifieke programma's afgestemd op de aspecten Fysiek, Mens, Organisatie en Techniek alsmede Privacy. Hiermee sluit u goed aan op de Annex A vereisten uit de ISO 27001 die vanaf 2022 van toepassing zijn.

Beheer al uw Bewustzijn programma's op één plek:


  • Eenvoudig gebruikersbeheer op groepsniveau, functie/rol of zelfs op basis van ADFS/Azure AD Security groepen.
  • Aanmaken van eigen E-Learnings, vragenlijsten en videomateriaal toevoegen.
  • Direct inzicht in voortgang en resultaten.
  • Beschikbaar in meerdere talen.

E-Learnings afgestemd op de CyberManager licentie


Ons unieke aanbod is dat het aantal gebruikers niet bepalend is voor de prijs van onze optionele E-Learning packages, maar van de CyberManager licentie. Heeft u bijvoorbeeld een CyberManager Small licentie, dan hebben 5 management gebruikers toegang en een onbeperkt aantal taakgebruikers.

Onze E-Learning packs sluiten aan op dit licentie model. Klik hieronder voor de prijzen.


     
Prijzen