ISO 27701 - Privacy AVG


Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Vanaf deze datum geld in heel Europa één Europese privacywetgeving.
Eerder hadden alle EU lidstaten eigen nationale wetten die gebaseerd waren op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. In Nederland heeft de AVG de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen en zijn de privacy rechten versterkt en uitgebreid. Door de AVG wetgeving heeft u als individu meer rechten bij de verwerking van persoonlijke gegevens. Het is mogelijk geworden een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer een organisatie verkeerd omgaat met persoonlijke gegevens.

Bij persoonsgegevens denkt u aan gegevens van identificeerbare personen die informatie omvatten over deze persoon en  hiernaartoe zijn te herleiden. NAW-gegevens (Naam Adres Woonplaats) vallen ook onder persoonsgegevens, evenals geloof, afkomst en gezondheid.

Hierdoor hebben organisaties meer verplichtingen gekregen, met de nadruk op het tonen van verantwoordelijkheid in naleven van de wetgeving.
Bovendien worden organisaties gestimuleerd een certificering op het gebied van informatiebeveiliging te behalen zoals  ISO 27001 en NEN 7510.

Het gebruik van een managementsysteem ondersteunt het aantoonbaar maken van organisatorische- en technische-maatregelen die organisaties moeten inzetten om aan de AVG te voldoen.

Meer weten over het ISMS Managementsysteem?

Klik hier voor meer informatie!

We komen graag in contact.

Mail naar: sales@irm360.nl of vul het contact formulier in.

Het CyberManager managementsysteem van IRM360 wordt beschreven als een volledig zelfstandig en snel te implementeren managementsysteem dat volledig aansluit op het ISMS-proces beschreven in de ISO27001. 

Het P/ISMS CyberManager managementsysteem bevat al het nodige voor aantoonbare borging en continue verbetering met de PDCA.

Operationeel in een beveiligde redundante en gecertifieerde omgeving en wordt geleverd met rapportages afgestemd op certificering audits.

Tevens bevat de CyberManager audit management voor certiferingen, inclusief planning en verbeteracties.

Met geïntegreerde E-learning voor risico bewustwording

 

Vereenvoudig privacy- en informatiebeveiliging en verhoog uw cyberweerbaarheid

CyberManager is geschikt voor alle gangbare normen, certificatieschema’s en beoordelingsrichtlijnen


Meer weten?