Vereenvoudig ISO 9001/HKZ compliance 

 IRM360 - QMS

Kwaliteitsmanagement Systeem

Vraag een (online) demo aan

Tijd en kostenbesparend. Eenvoudige intuïtieve opzet, beheer en gebruikersvriendelijk.

Integraal inzicht op klachten en klantentevredenheid.

Optimale beheersing via PDCA verbetercyclus en aansluitend op de ISO 9001, HKZ, ISO 14001 etc.

Controle over kwaliteit en managementsysteem documentatie

Optimale ondersteuning bij het opzetten en beheersen van een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem


Steeds meer organisaties realiseren zich dat beheersing van risico's een samenspel is van incident- en klachtenbeheersing, het voldoen aan wet- en regelgeving, zicht op de klantentevredenheid en het behalen van certificeringen. De context waarin de organisatie opereert bepaald waar u zich op moet richten. De digitalisering zorgt ervoor dat er veel focus is op informatiebeveiliging en privacy, maar kwaliteitsmanagement is voor steeds meer organisaties een onderdeel van de beheersing.

Om die organisaties te ondersteunen hebben wij een set van managementsystemen ontwikkeld die opzichzelfstaand kunnen opereren of u met elkaar kunt integreren. Onnodig "dubbel" werk wordt hiermee voorkomen en een integrale aanpak verlaagt de kans en de gevolgen van risico’s. Het QMS voor kwaliteitsmanagement is zo'n systeem dat tevens geïntegreerd kan worden met bijvoorbeeld een ISMS systeem voor informatiebeveiliging.

 

Zicht op klantentevredenheid


Met de geïntegreerde klantentevredenheidsmodule kunt u eenvoudig klantentevredenheidsonderzoeken opzetten en versturen naar eenvoudig te beheren verzendlijsten. De module biedt verschillende vraagvormen en de resultaten worden weergegeven in verschillende dashboards.

dreamstime_ratingstartlaptop.jpg
dreamstime_callcenter.jpg

Klachtenregistratie & beheer


Klachten zijn eenvoudig te registreren en te beheren. Via dashboards heeft u inzichtelijk waar uw klachten vandaan komen, wat de voortgang is van de behandeling en kunt u hier eenvoudig over rapporteren.

ISO 9001 managementsysteem onder controle


Het QMS is gebaseerd op dezelfde "Engine" als alle andere IRM360 managementsystemen. Het beheersen van alle taken, van klachtafhandeling, incidenten, controletaken, interne- of externe audiotaken wordt via het Plan-Do-Check-Act systeem beheerst. Desgewenst kunt u ook uw trainingsvideo's of toetsen in het systeem onderbrengen of uw proces workflows.

Nagenoeg alle activiteiten zijn wederkerend in te voeren, zodat u zo min mogelijk zaken dubbel hoeft vast te leggen en tijd en kosten bespaart. 

Vanuit het QMS dashboard heeft u inzicht in de gehele beheersing en specifieke rapportages zoals een Verklaring van Toepasselijkheid, directiebeoordeling, interne audit rapportages en managementsysteem documentatie en is afgestemd op de certificeringsaudit.

qms-2023-workflow.png
NEN7510-Zorg-Software.jpg (1)

Kwaliteitszorgsysteem voor zorgaanbieders en gemeenten


Een kwaliteitszorgsysteem is met het QMS eenvoudig op te zetten. Alle eisen die extern worden opgelegd vanuit geldende wet- en regelgeving en normeisen kunt u hiermee eenvoudig in kaart brengen en beheersen.

Of het nou normen zijn als de HKZ, ISO 13485, KIDO of ISO 9001 voor de zorg, binnen het QMS zijn ze eenvoudig toe te voegen en op basis van deze richtlijnen is het opzetten van het managementsysteem zo gedaan.

Het QMS biedt specifieke functionaliteit en rapportages voor externe- of interne audits en risicomanagement en om uw processen en projectactiviteiten in kaart te brengen.

Standalone of geïntegreerd in het managementsysteem van IRM360


Het QMS is als los systeem verkrijgbaar of te integreren in de CyberManager licenties (Advanced of Pro) van waaruit u de IT,- cyber-, privacy- en/of continuïteitsrisico's beheerst en normen behaald zoals de ISO 9001.