IRM360 B.V. respecteert de privacy van onze bezoekers van onze website en voldoet aan de eisen op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG). Ondanks de beperkte gevoeligheid van persoonsgegevens is er veel aandacht besteed aan encryptie, beveiligde toegang, geheimhouding etc. aangezien de informatie wel gevoelig van aard kan zijn. Hiermee voldoet het systeem aan de zwaarste beschermingseisen en aan de privacy wetgeving. Alleen klanten hebben toegang tot de informatie in de CyberManager en zijn eigenaar van de gegevens.

Privacy statement:

IRM360 B.V. heeft een innovatief IT systeem dat organisaties in staat stelt hun privacy, informatie en cyber risico’s inzichtelijk te maken en te beheersen. IRM360 B.V. hecht veel waarde aan de beveiliging van de persoonlijke gegevens of andere gevoelige informatie. Daarom vinden wij het van groot belang om u helder en transparant te informeren over hetgeen wel en niet gebeurt met uw persoonsgegevens. In dit privacy statement informeren wij u over de werking en het doel van de CyberManager. Voorts kunt u in dit privacy statement lezen welke (persoons)gegevens bewaard worden en op welke wijze – en met welk doel - wij voornemens zijn (persoons)gegevens te gebruiken.

Doelstellingen CyberManager:

Uw gegevens worden bewaard en verwerkt voor zakelijke transacties inzake onze dienstverlening en producten. De verwerking en het bewaren van persoonsgegevens vindt enkel plaats in het kader van de navolgende doelstellingen: Contactgegevens van ingevoerde CyberManager gebruikers en/of medewerkers (klant is eigenaar van deze informatie inzake de inhoud, onderhoud en verwijdering) en overige contactpersonen of contactgegevens van geïnteresseerden. In het laatste geval zal dit door ons bewaard worden naar gelang de afhandeling van de aanvraag afgehandeld is. 

  • (NAW): Deze genoemde persoonsgegevens worden enkel bewaard en verwerkt voor zover dat noodzakelijk is met het oog op de doelstellingen zoals opgenomen in dit privacy statement.

CyberManager en verwerkers:

IRM360 B.V. zorgt voor de (door)ontwikkeling en het onderhoud van de CyberManager, dit in samenspraak met eventuele partners en/of gebruikers. Met het oog op deze taken zal IRM360 B.V. zich actief bezig houden met de werking van de CyberManager. Voorts heeft IRM360 B.V. met het oog op de uitvoering van haar ontwikkeling- en onderhoudstaken contracten gesloten met een ander bedrijf (verwerker). Deze verwerker is bijvoorbeeld in staat om onverhoopte (software)problemen te verhelpen en kan mede daardoor de veiligheid en betrouwbaarheid van CyberManager garanderen. IRM360 B.V. en de door haar ingeschakelde verwerker hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens binnen CyberManager indien en voor zover dat voor voornoemde taken (zoals onderhoud) strikt noodzakelijk is. Tussen IRM360 B.V. en de bewerker is overeengekomen dat zij ten aanzien van de persoonsgegevens strikte geheimhouding zullen betrachten. IRM360 B.V. en de bewerkers zullen onder geen beding op onwettige wijze persoonsgegevens aan derden verstrekken.

Cookies:

Wat is een cookie?:
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”

Analytics:
Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die wordt verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Onze instellingen, werkwijze en afhandeling van informatie inzake Google Analytics is afgestemd op de "Privacy vriendelijke instellingen voor Google Analytics" verstrekt door de Autoriteit Persoonsgegeven.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens:
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.”

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan:
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Meer infomatie:

Meer informatie over cookies en analyse vindt u op de volgende websites:

ICTRecht: "Achtergrond Cookiewet"

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?

Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?

Consumentenbond: “Cookies verwijderen

Consumentenbond: “Cookies uitschakelen

Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising

Autoriteit persoonsgegevens: “Privacy vriendelijke instellingen Google Analytics