Verhoog uw cyberweerbaarheid, privacy en continuïteit en vereenvoudig certificeringen

Meer vertrouwen tegen lagere kosten

 IRM360 Management Systemen

ISMS - PIMS - CSMS - BCMS - RAMS - QMS - FRMS

Vraag een (online) demo aan

Tijd en kostenbesparend, geen spreadsheets nodig, intuïtief en gebruiksvriendelijk. Passend bij elke organisatie.

Beheers afhankelijk van het abonnement de ISO 27001, NEN7510, BIO, AVG, TISAX, BIACS, CSIR, IEC 62443, ISO 22301 etc.

Geïntegreerde managementsystemen voor Cyber Security, Informatiebeveiliging, Privacy & Business Continuity.


Meer informatie omtrent het borgen van een ISMS voor uw organisatie?

Download nu onze White paper!
Deze gaat over verschillende aspecten van informatiebeveiliging, waaronder normen zoals ISO 27001, NEN7510 (voor de zorgsector) en BIO (voor de overheid).
Het behandelt ook de vraag wanneer een ISMS (Information Security Management System) nodig is.
Daarnaast worden verschillende soorten tooling besproken, inclusief het selectieproces.


Vraag een White paper aan

Cyber 1a-NL.png Cyber 1b-NL.png
Cyber 2a-NL.png Cyber 2b-NL.png

Information Security Management System (ISMS)


Het IRM360 managementsysteem geeft u volledig inzicht en besturing van een ISMS volgens de ISO 27001, NEN 7510, of bijvoorbeeld BIO normering en sluit aan op de certificeringsvereisten. Omdat het systeem al gevuld is met de belangrijkste zaken zoals maatregeltemplates, normenkaders, etc. kunt u direct aan de slag. Medewerkers zien direct hun taken met heldere deadlines en omschrijvingen en u kunt ze gericht en veelal wederkerend toekennen waardoor u tijd en kosten bespaart. Iedereen, van information Security Officer, Audit manager, of taakgebruiker, weet wat hij of zij moet doen!

 • Inzicht in risico’s
 • Status en besturing van ISMS taken op basis van Plan-Do-Check-Act en e-mail notificatie
 • Interactieve Verklaring Van Toepasselijkheid en Directiebeoordeling
 • Externe en Interne audits (incl. planning)
 • Register voor verbeteringen en afwijkingen
 • Doelstellingen en KPI's
 • Gevuld met o.a. MAPGOOD dreigingen set en gekoppeld aan maatregelen
 • Voorzien van o.a. BBMcare informatie voor de zorg o.b.v. informatieobjecten
 • Voor gemeenten beschikbaar met BIO, BBN, BIO-MAPGOOD dreigingen relaties, referentiecomponenten inclusief geïntegreerde ENSIA export tool.

Privacy Information Management System (PIMS)


Middels het met het ISMS geïntegreerde PIMS kunt u vanuit het managementsysteem uw AVG/GDPR vereisten beheersen.

Vanuit het Dashboard heeft u direct inzicht in de mate van compliance aan bijvoorbeeld de AVG of normen zoals de ISO 27701.

 • Verwerkingsregister & workflow
 • Verwerkers & verwerkersovereenkomsten
 • (Pré)Dpia's
 • Datalek management
 • Risicobeheer
 • Normenkaders ISO 27701, AVG-VNG, Norea PCF etc.
De PIMS maakt deel uit van de IRM360 Standard, Advanced en Pro licenties.

Cyber Security Management System (CSMS)


Vanuit het CSMS kunt u uw organisatie nog beter beschermen tegen cybercriminaliteit en kunt u uw systemen testen op kwetsbaarheden.

 • Sluit aan op de cyber security concepten Identify, Protect, Detect, Respond en Recover
 • Eenvoudig maatregelen selectie o.b.v attributen zoals Anti-Ransomware en koppelen aan middelen, processen of afdelingen.
 • Geïntegreerde kwetsbaarheden analyse incl. toewijzen verbeteractie en bijhouden in een verbeterregister.
 • Volledig geïntegreerd met het IRM360 ISMS incident-, datalek-, risico- en auditbeheersysteem.
 • Beschikbare frameworks en geïntegreerde maatregel selectie attributen vanuit IEC-62443, CIS controls, CSIR, NIST CSF en de BIACS
Het CSMS maakt deel uit van de IRM360 Standard, Advanced en Pro licenties.

Business Continuity Management System (BCMS)


Met het geïntegreerde BCMS kunt u van middelen op basis van classificatie of vanuit een Business Impact Assessment diverse Business Continuity Assessments uitvoeren, de continuity plannen registreren en continucity testen. 

Vanuit het Dashboard heeft u direct inzicht in de mate van compliance aan bijvoorbeeld de ISO 22301 norm. De integratie met het ISMS en BIA assessments voorkomen dubbel werk. 

Uiteraard zijn de interne- en externe audits, risicoregister en een verklaring van toepasselijkheid en directiebeoordeling ook voor het BCMS beschikbaar.

Het BCMS maakt deel uit van de IRM360 Pro-licentie.

Vereenvoudig uw compliance en certificeringen.

Voor onze IRM360 Managementsystemen zijn inmiddels meer dan 40 normen en frameworks beschikbaar om uw compliance te beheersen en certificeringen eenvoudig te behalen. U kunt ook zelf normen toevoegen aan onze systemen. Hieronder treft u de meest gebruikte normen aan die wij leveren. Ziet u de benodigde norm er niet tussen? Neem dan contact met ons op. 

 

ISO 27001-IRM360-Groen-ISMS.jpg

ISO27001

Standaard voor informatie- beveiliging o.b.v. een ISMS.

AVG-Groen-PIMS-IRM360.jpg

AVG

Bescherming van persoons- gegevens en privacy.

ISO 27701-Website-Groen.jpg

ISO27701

Standaard voor Privacy Management obv een PIMS.

ISO 22301-Groen.jpg

ISO22301

Standaard voor Business Continuity obv een BCMS.

NEN-7510-Groen-Wit-rondje-website.png

NEN7510

Informatie- beveiliging o.b.v. een ISMS voor de Zorg.

BIO-overheid-Groen-website.jpg

BIO

Informatie- beveiliging voor de Overheid obv een ISMS.

TISAX-Logo-website-groen.png

TISAX

Informatie beveiliging voor de Automobiel industrie.

SOC2-Groen-Rondje.jpg

SOC2

Security Framework voor IT-diensten.

ISAE-3402-website-logo-groen.png

ISAE3402

IT Assurance bij uitbestede kritische processen.

CSIR-website-logo-groen.jpg

CSIR

Security doelen en maatregelen Rijkswaterstaat Objecten.

NIST-logo-groen-website.jpg (2)

NIST CSF

Cybersecurity Best Practices en aanbevelingen.

IEC-62443-logo-website-groen.jpg (1)

IEC62443

Security voor industrial automation en control systems

NIS2-logo-groen-website.jpg

NIS2

Voor Infra essentiële en belangrijke organisaties

ISO42001-logo-website.png

ISO 42001

Standaard voor Artificial Intelligence 

BC5701-logo.png

BC 5701

Standaard voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

PCI-DSS-logo-website-groen.jpg

PCI/DSS

Beveiliging Richtlijn voor de Payment Card Industry.

ISO9001-logo-website-groen.jpg

ISO9001

Standaard voor kwaliteits- management systeem.

CIS-controls-website-logo-groen.jpg

CIScontrols

Beveilings- maatregelen voor Cyber Security.

NTA-7516-website-logo-groen.jpg

NTA-7516

Vereisten voor veilig e-mailen van gevoelige informatie

AFM-website-logo-groen.png

AFM

Informatie- beveiliging voor de financiële sector.

DigiD-groen-website.jpg

DigiD

Beveiligings- richtlijn voor DigiD aansluitingen.

Norea-pfc-logo-website-groen.jpg

NoreaPCF

Framework voor privacy- audits en assurance.

ITGC-logo-groen-website.png

ITGC

Maatregelen voor betrouwbare en integere IT verwerking.

ENSIA-logo-website-groen.png

ENSIA

Verantwoordings informatie- veiligheid en basisregistraties.

ISO14001-Logo-website-groen.png

ISO14001

Standaard voor een milieu management systeem.

NBA-logo-groen-website.png

NBA

Volwassenheids model voor informatie beveiliging

ISO41001-logo-website-normen.png

ISO 41001

Standaard voor Facility Management

ABDO-norm-logo-defensie-beveilingseisen.png

ABDO

Algemene Beveiligingseisen Defensieopdrachten

IRM360 - abonnementen

De CyberManager Suite bevat afhankelijk van uw abonnement het ISMS, PIMS, CSMS en/of BCMS managementsysteem


Abonnementsvormen & prijzen