Verhoog uw cyberweerbaarheid, privacy en continuïteit en vereenvoudig certificeringen

Meer vertrouwen tegen lagere kosten

 

 CyberManager

CSMS - ISMS - PIMS - BCMS

Tijd en kostenbesparend, geen spreadsheets nodig, intuïtief en gebruiksvriendelijk. Passend bij elke organisatie.

Beheers afhankelijk van het abonnement de ISO 27001, NEN7510, BIO, AVG, TISAX, BIACS, CSIR, IEC 62443, ISO 22301 etc.

Geïntegreerde managementsystemen voor Cyber Security, Informatiebeveiliging, Privacy & Business Continuity.


Meer informatie omtrent het borgen van een ISMS voor uw organisatie?

Download nu onze White paper!
Deze gaat over verschillende aspecten van informatiebeveiliging, waaronder normen zoals ISO 27001, NEN7510 (voor de zorgsector) en BIO (voor de overheid).
Het behandelt ook de vraag wanneer een ISMS (Information Security Management System) nodig is.
Daarnaast worden verschillende soorten tooling besproken, inclusief het selectieproces.


 

Information Security Management System (ISMS)


Het CyberManager managementsysteem geeft u volledig inzicht en besturing van een ISMS volgens de ISO 27001, NEN 7510, of bijvoorbeeld BIO normering en sluit aan op de certificeringsvereisten. Omdat het systeem al gevuld is met de belangrijkste zaken zoals maatregeltemplates, normenkaders, etc. kunt u direct aan de slag. Medewerkers zien direct hun taken met heldere deadlines en omschrijvingen en u kunt ze gericht en veelal wederkerend toekennen waardoor u tijd en kosten bespaart. Iedereen, van information Security Officer, Audit manager, of taakgebruiker, weet wat hij of zij moet doen!

 • Inzicht in risico’s
 • Status en besturing van ISMS taken op basis van Plan-Do-Check-Act en e-mail notificatie
 • Interactieve Verklaring Van Toepasselijkheid en Directiebeoordeling
 • Externe en Interne audits (incl. planning)
 • Register voor verbeteringen en afwijkingen
 • Doelstellingen en KPI's
 • Gevuld met o.a. MAPGOOD dreigingen set en gekoppeld aan maatregelen
 • Voorzien van o.a. BBMcare informatie voor de zorg o.b.v. informatieobjecten
 • Voor gemeenten beschikbaar met BIO, BBN, BIO-MAPGOOD dreigingen relaties, referentiecomponenten inclusief geïntegreerde ENSIA export tool.

Privacy Information Management System (PIMS)


Middels het met het ISMS geïntegreerde PIMS kunt u vanuit de CyberManager uw AVG/GDPR vereisten beheersen. 

Vanuit het Dashboard heeft u direct inzicht in de mate van compliance aan bijvoorbeeld de AVG of normen zoals de ISO 27701.

 • Verwerkingsregister & workflow
 • Verwerkers & verwerkersovereenkomsten
 • (Pré)Dpia's
 • Datalek management
 • Risicobeheer
 • Normenkaders ISO 27701, AVG-VNG, Norea PCF etc.

Cyber Security Management System (CSMS)


Vanuit het CSMS kunt u uw organisatie nog beter beschermen tegen cybercriminaliteit en kunt u uw systemen testen op kwetsbaarheden.

 • Sluit aan op de cyber security concepten Identify, Protect, Detect, Respond en Recover
 • Eenvoudig maatregelen selectie o.b.v attributen zoals Anti-Ransomware en koppelen aan middelen, processen of afdelingen.
 • Geïntegreerde kwetsbaarheden analyse incl. toewijzen verbeteractie en bijhouden in een verbeterregister.
 • Volledig geïntegreerd met het Incident-, Datalek-, Risk- en Auditmanagementsysteem van het CyberManager ISMS.
 • Beschikbare frameworks en geïntegreerde maatregel selectie attributen vanuit IEC-62443, CIS controls, CSIR, NIST CSF en de BIACS

Business Continuity Management System (BCMS)


Met het geïntegreerde BCMS kunt u van middelen op basis van classificatie of vanuit een Business Impact Assessment diverse Business Continuity Assessments uitvoeren, de continuity plannen registreren en continucity testen. 

Vanuit het Dashboard heeft u direct inzicht in de mate van compliance aan bijvoorbeeld de ISO 22301 norm. De integratie met het ISMS en BIA assessments voorkomen dubbel werk. 

Uiteraard zijn de interne- en externe audits, risicoregister en een verklaring van toepasselijkheid en directiebeoordeling ook voor het BCMS beschikbaar.

CyberManager abonnementen

De CyberManager Suite bevat afhankelijk van uw abonnement het ISMS, PIMS, CSMS en/of BCMS managementsysteem

Abonnementsvormen & prijzen